Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Observerat tillstånd (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som uppmärksammats av socialtjänstpersonal, brukare eller någon som är relaterad till brukaren. Med observerat tillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som socialtjänstpersonal gör.

Bedömningen av det observerade tillståndet dokumenteras i form av exempelvis beskrivna tillstånd samt klassificering av dessa.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:53:44
Uppdaterat 2017-apr-06 17:30:10
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:40:45
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017