Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klassen - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som patient eller en annan roll. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om patient men kan i även användas av andra roller.

Skapat 2014-03-27 14:43
Senast ändrat 2017-03-16 11:29

Attribut
Namn Typ Multiplicitet Initialt värde Beskrivning
person-id II 0..1

Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett om personen får, utreds inom eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).

förnamn ST 0..*

Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

efternamn ST 0..1

Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

mellannamn ST 0..1

Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerade partners efternamn.

tilltalsnamnsmarkering INT 0..1

Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet osv.) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.

kön CV 0..1

Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.

födelsedatum TS_DATE_FULL 0..1

Angivelse av vilket datum personen är född.

sekretessmarkering BL_NONNULL 1

Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.

civilstånd CV 0..1

Angivelse av personens civilstånd.

adress AD 0..*

Angivelse av adressinformation för fysisk plats för en person, exempelvis bostadsadress eller tillfällig adress.

elektroniskAdress TEL 0..*

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Relationer
Namn Start Slut
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Patient : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass

Taggadevärden
Namn Typ Värde
REL Text Person
CONCEPT Text Person

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klassdiagram
NI 2017