Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Deltagande länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en hälso- och sjukvårdspersonal deltar i aktiviteten kirurgiskt ingrepp i egenskap av utförare.

Author
Create Date Time 2014-maj-16 16:27:35
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.

tid private TS|IVL(TS)

Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Relationer
Namn Begin End
 har dokumenterad : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Deltagande : Klass
 har : Association
 Resurs : Klass
 Deltagande : Klass
 utförs av innehavare av : Association
 Deltagande : Klass
 Roll : Klass
 har : Association
 Deltagande : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 har : Association
 Deltagande : Klass
 Organisation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Deltagande
CONCEPT Text Saknas

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 10:59:12
Uppdaterat 2015-dec-07 16:29:35
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tid
Beskrivning

Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Author
Create Date Time 2014-okt-30 09:28:48
Uppdaterat 2015-dec-07 17:59:41
Type TS|IVL(TS)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har dokumenterad
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-16 16:27:35
Uppdaterat 2014-sep-08 14:24:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-apr-24 10:26:41
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name utförs av innehavare av
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Roll : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jul-14 16:12:25
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:17:22
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-okt-30 12:54:59
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017