Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Organisation (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer inom hälso- och sjukvård som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är vårdenhet och vårdgivare.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 10:20:35
Uppdaterat 2017-feb-15 14:17:07
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Vårdgivare : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är en : Association
 Vårdenhet : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är en : Association
 Organisation : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Patientjournal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Multi-line Text Organisation (inom vård och omsorg)
CLASS Text Organisation

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdgivare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:46:02
Uppdaterat 2015-maj-16 15:48:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:46:07
Uppdaterat 2017-feb-15 14:17:07
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:39:19
Uppdaterat 2017-feb-15 14:17:07
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-21 13:00:45
Uppdaterat 2015-maj-21 13:06:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name ansvarar för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 13:41:53
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017