Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2015-mar-09 16:02:14
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Anhörig : Klass
 Annan person : Klass
 är en : Association
 Företrädare : Klass
 Annan person : Klass
 är en : Association
 Närstående : Klass
 Annan person : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass
 är i förhållande till : Association
 Annan person : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Annan person med attributet typ
REL Text Annan person

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Anhörig : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:03:10
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:03:18
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Närstående : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:03:23
Uppdaterat 2015-maj-16 15:48:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-25 09:17:05
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är i förhållande till
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:57:57
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017