NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Anhörig
 Annan person
 är en : Association
 Företrädare
 Annan person
 är en : Association
 Närstående
 Annan person
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person
 är i förhållande till : Association
 Annan person
 Person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Annan person

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1