NI 2019:1

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Tillämpad modell länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen Tillämpad modell beskriver hur information om en specifik företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal och tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modellen som beskriver den på förhand fastställda strukturen för dödsorsaksintyget.    

De uppgifter i patientjournal med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 CD_CV

Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses, exempelvis identitetsbeteckningen för den struktur som representerar ett dödsorsaksintyg.

Relationer
Namn Början Slut
 följer : Association
 Dokument
 Tillämpad modell
  : Usage
 Tillämpad modell
 Uppgift i patientjournal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Standardiserad vy

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1