NI 2019:1

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Tillämpad modell länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modell som beskriver den på förhand fastställda strukturen för ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 §.    

De uppgifter i personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 CD_CV

Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ansökan om vård med stöd enligt LVU 4§.

Relationer
Namn Början Slut
 baseras på : Association
 Dokument2
 Tillämpad modell
 följer : Association
 Dokument
 Tillämpad modell
  : Dependency
 Tillämpad modell
 Uppgift i personakt

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Standardiserad vy

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1