Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Tillstånd (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd hos brukaren som hanteras inom socialtjänst. Tillstånd kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd. Exempel på tillstånd inom socialtjänst är funktionstillstånd.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-14 09:57:27
Uppdaterat 2017-apr-06 17:30:10
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 avser : Association
 Aktualisering : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text Observation med attributet status satt till "känd förekomst" eller" mål", attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:40:45
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:40:51
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan påverka
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 15:39:34
Uppdaterat 2014-dec-08 15:40:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 16:53:28
Uppdaterat 2017-apr-06 17:30:10
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:34:33
Uppdaterat 2014-okt-31 15:46:11
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017