Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Aktivitet (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom socialtjänst och som är inriktat på visst resultat. Inom socialtjänst förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, genomförande av individuellt inriktade insatser och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade.

Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är matdistribution.

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Observera att insats även används inom socialtjänsten i stället för det längre individuellt inriktad insats, se anmärkningen till individuellt inriktad insats.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-29 13:35:13
Uppdaterat 2017-maj-29 15:53:49
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 består av : Association
 Individuellt inriktad insats : Klass
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
 används i : Association
 Resurs (inom socialtjänst) : Klass
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
CLASS Text Aktivitet

Relationships Detail
Namn Värde
Name består av
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuellt inriktad insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-29 13:41:21
Uppdaterat 2014-nov-07 00:22:10
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name används i
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-03 20:25:56
Uppdaterat 2015-dec-03 23:48:20
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:29:11
Uppdaterat 2014-okt-30 09:55:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017