Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Uppgift i patientjournal eller personakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen uppgift i patientjournal eller personakt håller information om uppgifter som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade eller utförda aktiviteter.

Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:37:29
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
dokumentationstidpunkt private TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Samband : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 innehåller : Association
 Dokument : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 har : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Deltagande : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 har : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Samband : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Individanpassad process   : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Aktivitet : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Observation : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsplan : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Beslut : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Dokument : Klass
  : Dependency
 Tillämpad modell : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Uppgift i patientjournal eller personakt

Attributes Details
Namn Värde
Name dokumentationstidpunkt
Beskrivning

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:42:06
Uppdaterat 2014-dec-08 17:43:06
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-09 09:36:20
Uppdaterat 2014-dec-10 10:20:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-28 23:57:18
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:45:08
Uppdaterat 2014-dec-10 10:20:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:38:56
Uppdaterat 2014-jul-18 14:14:53
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-09 09:36:10
Uppdaterat 2014-dec-10 10:20:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:27:09
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad process   : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-23 15:28:09
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-09 15:22:20
Uppdaterat 2015-mar-11 11:29:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:37:57
Uppdaterat 2014-jul-14 16:43:33
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:37:59
Uppdaterat 2014-jul-14 16:49:05
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:08:34
Uppdaterat 2014-jul-18 14:14:53
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:13:06
Uppdaterat 2015-aug-06 17:11:45
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:47:17
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-okt-22 11:23:29
Uppdaterat 2016-jan-21 16:11:42
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2016-jan-25 15:51:38
Uppdaterat 2016-jan-25 15:57:52
Visibility Unspecified
Stereotypes skapar förutsättningar för att återanvända

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017