Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas. I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och sjukvård.

Author
Create Date Time 2015-aug-27 15:36:11
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 syftar till att uppnå : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 innehåller : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Planerad aktivitet : Klass
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Individuell plan, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde
REL Text Vård- och omsorgsplan

Relationships Detail
Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 15:36:11
Uppdaterat 2015-nov-25 16:44:31
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Planerad aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:56:53
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:58:37
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017