Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Aktivitet (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, ställningstagande, genomförande och uppföljning.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-10 09:28:17
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 används i : Association
 Resurs (inom vård och omsorg) : Klass
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
 kan föranleda : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Aktivitet

Relationships Detail
Namn Värde
Name används i
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-04 13:40:42
Uppdaterat 2015-dec-04 13:41:53
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan föranleda
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 16:35:34
Uppdaterat 2017-maj-09 12:05:37
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:32:58
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017