Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Anhörig länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2015-jan-26 11:06:28
Uppdaterat 2017-maj-29 15:42:31
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Anhörig : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
REL Text Anhörig
CLASS Text Annan person med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Anhörig : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:52
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017