NI 2019:1

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Anhörig länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Anhörig
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Anhörig i Socialstyrelsens termbank
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Anhörig
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1