Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Beslut (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot dokumenteras explicit.

Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen (2004:168), SML.

Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.

Author
Create Date Time 2015-sep-09 14:41:56
Uppdaterat 2017-maj-11 17:01:46
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 är ett : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
 är resultat av : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Spärr : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Beslut (inom vård och omsorg)
CLASS Text Beslut med tillhörande beslutsstatus

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:58:53
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-sep-29 15:40:33
Uppdaterat 2016-sep-29 15:49:59
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är resultat av
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Spärr : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-nov-03 15:04:42
Uppdaterat 2017-jan-30 11:18:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017