Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Beslut (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgörande i viss fråga inom socialtjänst. Alla aktiviteter inom socialtjänst föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten, exempelvis att kalla brukaren till ett personligt möte.

Slutligt beslut pekas särskilt ut som beslut som ska dokumenteras explicit i tillämpliga fall. Slutligt beslut avser beslut genom vilket beslutsfattaren skiljer sig från saken. Det slutliga beslutet avgör i allmänhet sakfrågan i ett ärende, utom vid avskrivningsbeslut och avvisningsbeslut.

Author
Create Date Time 2015-sep-10 11:48:40
Uppdaterat 2016-dec-01 18:22:15
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan avse : Association
 Åtkomstbegränsning av uppgift i personakt : Klass
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 är ett : Association
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Beslut (inom vård och omsorg)
CLASS Text Beslut med tillhörande beslutsstatus

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan avse
From
Namn Värde
Role
Element
 Åtkomstbegränsning av uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-dec-01 14:19:36
Uppdaterat 2017-jan-30 11:18:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:18:55
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:14:06
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017