NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Anhörig länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

Relationer
Namn Början Slut
  : Association
 Person
 Anhörig
 är en : Association
 Anhörig
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Anhörig
Socialstyrelsens termbank Text Anhörig i Socialstyrelsens termbank
person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1