Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Anhörig länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

Author
Create Date Time 2015-mar-09 16:32:20
Uppdaterat 2017-maj-22 17:31:41
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
  : Association
 Person : Klass
 Anhörig : Klass
 är en : Association
 Anhörig : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Annan person med attributet typ
REL Text Anhörig
TERM Multi-line Text person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Relationships Detail
Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Anhörig : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-16 13:11:24
Uppdaterat 2017-feb-20 16:44:55
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Anhörig : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:03:10
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017