Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan till exempel röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade. Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det ska dokumenteras om är vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning och rättsmedicinsk undersökning.  

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:24:52
Uppdaterat 2017-maj-29 15:44:10
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 avser : Association
 Remiss : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 kan avse önskan om : Association
 Vårdbegäran : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är en : Association
 Utförd aktivitet : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är en : Association
 Planerad aktivitet : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 används i : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 avser : Association
 Patient : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 kan föranleda : Association
 Hälsotillstånd : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 utförs av : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Multi-line Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
CLASS Text Aktivitet

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 15:19:15
Uppdaterat 2014-okt-02 10:38:03
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Remiss : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 15:49:08
Uppdaterat 2014-okt-02 10:38:03
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan avse önskan om
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 10:30:51
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Utförd aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:35
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Planerad aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:36
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name används i
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 15:47:22
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-07 17:00:48
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan föranleda
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-03 16:48:43
Uppdaterat 2017-maj-08 16:44:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 11:01:21
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name utförs av
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-07 17:00:52
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017