Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgstagare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt inriktade insatser från socialtjänsten (brukare).

Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:00:06
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Vård- och omsorgstagare

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:00:13
Uppdaterat 2014-jun-16 17:06:39
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:21:57
Uppdaterat 2014-nov-07 03:27:32
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 00:21:24
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017