Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Beslut (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

Author
Create Date Time 2015-okt-13 16:35:36
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
  : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
 är en : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
  : Generalization
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Class : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Beslut med tillhörande beslutsstatus

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:48:29
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 15:59:47
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:00:30
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2016-okt-27 15:58:52
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017