NI 2019:1

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som på något sätt är relaterad till brukaren men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper (till exempel en anhörig) eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal).

De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Närstående
 Annan person
 är en : Association
 Företrädare
 Annan person
 är en : Association
 Anhörig
 Annan person
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Annan person
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1