Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Organisation (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom socialtjänst. Exempel på organisation inom socialtjänst är nämnder och enskilda verksamheter.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 14:55:43
Uppdaterat 2015-jun-11 15:34:53
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Nämnd : Klass
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 är en : Association
 Statens institutionsstyrelse : Klass
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 är en : Association
 Enskild verksamhet : Klass
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 kan utföra : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Uppdrag : Klass
 har uppdrag för : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass
 är en : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Organisation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Organisation (inom vård och omsorg)
CLASS Text Organisation

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Nämnd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:38:48
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Statens institutionsstyrelse : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:38:47
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Enskild verksamhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:38:46
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan utföra
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppdrag : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:11:52
Uppdaterat 2014-nov-10 08:28:54
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:26:54
Uppdaterat 2015-mar-12 14:40:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-21 13:02:06
Uppdaterat 2015-maj-21 13:06:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017