Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälso- och sjukvårdspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvård på uppdrag av en organisation. Det är i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal man har egenskapen befattning.  

Det finns många typer av hälso- och sjukvårdspersonal, men det är endast chefsöverläkare och verksamhetschef som särskilt pekas ut som personer vars befattning det i tillämpliga fall ska dokumenteras om.   

En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.      

En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef.

Author
Create Date Time 2015-mar-16 13:48:43
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 utförs av : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är en : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Vårdenhet : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CLASS Text Hälso- och sjukvårdspersonal
TERM Multi-line Text person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård

Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.

Relationships Detail
Namn Värde
Name utförs av
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-07 17:00:52
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-13 13:58:31
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:39:19
Uppdaterat 2017-feb-15 14:17:07
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-16 13:49:19
Uppdaterat 2017-feb-13 16:14:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-14 10:46:27
Uppdaterat 2017-feb-16 15:21:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017