NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälso- och sjukvårdspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvård på uppdrag av en organisation. Det är i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal man har egenskapen befattning.  

Det finns många typer av hälso- och sjukvårdspersonal, men det är endast chefsöverläkare och verksamhetschef som särskilt pekas ut som personer vars befattning det i tillämpliga fall ska dokumenteras om.   

En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.      

En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef.

Relationer
Namn Början Slut
 utförs av : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 antar rollen : Association
 Person
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Vårdenhet

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Motsvaras i informationsmodellen Text Hälso- och sjukvårdspersonal
Socialstyrelsens termbank Text Hälso- och sjukvårdspersonal i Socialstyrelsens termbank
person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
Anmärkning: Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM Diagram
NI 2019:1