Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Roll länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen roll håller information om i vilken funktion eller uppdrag ett deltagande sker. En roll innehåller de egenskaper som man förvärvar när man inträder i rollen.

Author
Create Date Time 2014-apr-23 18:16:23
Uppdaterat 2015-nov-27 14:31:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 har rollen : Association
 Person : Klass
 Roll : Klass
 utförs av innehavare av : Association
 Deltagande : Klass
 Roll : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Brukare : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Annan person : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Roll
CONCEPT Text Saknas

Relationships Detail
Namn Värde
Name har rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Roll : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-feb-27 14:46:22
Uppdaterat 2014-sep-24 15:28:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name utförs av innehavare av
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Roll : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-05 14:08:01
Uppdaterat 2015-jun-17 11:33:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-23 18:16:29
Uppdaterat 2014-jun-18 17:08:34
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:31:45
Uppdaterat 2015-mar-05 16:54:59
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:08:02
Uppdaterat 2015-mar-05 16:54:59
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017