Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Anmälan länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:28
Uppdaterat 2017-maj-29 15:42:31
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Anmälan : Klass
 Aktualisering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text meddelande i vilket någon eller något anmäls

Anmärkning: Anmälan inom vård och omsorg görs enligt bestämmelser i lag eller förordning.
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Aktualisering med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Anmälan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:09
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017