Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Author
Create Date Time 2015-feb-26 09:38:48
Uppdaterat 2015-maj-22 09:42:43
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Vård- och omsorgspersonal

Relationships Detail
Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:33:28
Uppdaterat 2015-mar-12 14:40:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 00:21:49
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017