Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Kontaktorsak länk

Egenskaper
Namn Värde
Author toda
Create Date Time 2014-okt-27 10:22:29
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 uttrycks i : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Kontaktorsak : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text orsak till vårdkontakt som patient eller företrädare för patient anger
REL Text Saknas
CLASS Text Vårdbegäran för egen räkning med attributen kontaktorsak och kontaktorsakstyp

Relationships Detail
Namn Värde
Name uttrycks i
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Kontaktorsak : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-27 10:22:48
Uppdaterat 2015-sep-23 17:02:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017