Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Observerat hälsotillstånd länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälsotillstånd som uppmärksammats av patient, hälso- och sjukvårdspersonal eller av till exempel en medicinteknisk produkt. Med observerat hälsotillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som hälso- och sjukvårdspersonal gör.

Resultatet av bedömningen av det observerade hälsotillståndet dokumenteras i form av t.ex. diagnoser, uppkomstmekanismer, funktionsnedsättningar, skador, organpåverkan, allvarlighetsgrad och klassificering av dessa. Även olika typer av mätvärden, till exempel blodtryck, längd och vikt utgör observerade hälsotillstånd.

Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:24:46
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Observerat hälsotillstånd : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
 kan bestämmas och benämnas som : Association
 Observerat hälsotillstånd : Klass
 Diagnos : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:43:41
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan bestämmas
och benämnas som
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Diagnos : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-23 13:29:46
Uppdaterat 2017-feb-24 09:51:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017