Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Organisation länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel på organisation är organisation inom socialtjänst, skolväsende eller polismyndighet.

Author
Create Date Time 2015-maj-21 13:01:44
Uppdaterat 2015-dec-08 22:21:57
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
 Organisation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Organisation
CLASS Text Organisation

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-21 13:02:06
Uppdaterat 2015-maj-21 13:06:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017