Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Uppgift i patientjournal eller personakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade och utförda aktiviteter.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 10:58:28
Uppdaterat 2016-jan-25 14:37:38
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsplan : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 baseras på : Association
 Dokument (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 är en : Association
 Dokument (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Uppgift i patientjournal eller personakt

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:21:57
Uppdaterat 2014-nov-07 03:27:32
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:31:34
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:32:14
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:32:58
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:33:21
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name ansvarar för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:54:39
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:48:29
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsplan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:50:56
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name baseras på
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-25 14:09:56
Uppdaterat 2016-jan-25 14:37:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-25 14:09:58
Uppdaterat 2016-jan-25 14:37:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:12:30
Uppdaterat 2014-nov-10 14:16:03
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017