Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Aktualisering länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktualiseringen kan initiera en individanpassad process inom socialtjänst.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:18
Uppdaterat 2017-maj-29 16:57:36
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Brukare : Klass
 Aktualisering : Klass
 är en : Association
 Anmälan : Klass
 Aktualisering : Klass
 är en : Association
 Information på annat sätt : Klass
 Aktualisering : Klass
 är en : Association
 Ansökan om bistånd : Klass
 Aktualisering : Klass
 är en : Association
 Begäran om LSS-insats : Klass
 Aktualisering : Klass
 beskriver : Association
 Aktualisering : Klass
 Behov : Klass
  kan initiera : Association
 Aktualisering : Klass
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktualisering : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 avser : Association
 Aktualisering : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Aktualisering med attributet typ
TERM Multi-line Text (inom socialtjänst:) det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom

Anmärkning: En omständighet kan aktualiseras på olika sätt: – genom anmälan enligt SoL om att ett barn far illa – genom anmälan enligt LVM – genom att en enskild person ansöker om bistånd – genom att en enskild person lämnar in begäran om LSS-insats – genom begäran från annan myndighet eller – genom information på annat sätt, till exempel genom egen iakttagelse, telefonsamtal från granne eller anonymt. En aktualisering kan leda till att socialnämnden gör en förhandsbedömning eller direkt inleder en utredning. En aktualisering kan också leda till ett beslut om att inte inleda en utredning.

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:18
Uppdaterat 2014-jun-16 16:56:39
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Anmälan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:09
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Information på annat sätt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:15
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Ansökan om bistånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:18
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Begäran om LSS-insats : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:22
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name beskriver
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-29 13:42:49
Uppdaterat 2014-okt-29 10:33:25
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan initiera
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-09 09:11:33
Uppdaterat 2017-mar-30 17:15:02
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-26 15:11:05
Uppdaterat 2015-nov-26 15:12:27
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 16:53:28
Uppdaterat 2017-apr-06 17:30:10
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017