Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Uppgift i patientjournal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras i patientjournalen. Exempel på uppgift i patientjournal är information om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 09:34:26
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Hälsotillstånd : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vårdbegäran : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 är en : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 baseras på : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Patientjournal : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 dokumenteras som : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdkontakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Uppgift i patientjournal eller personakt
CLASS Text Uppgift i patientjournal

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 11:01:21
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 08:51:27
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 08:52:08
Uppdaterat 2014-okt-29 09:43:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:49:58
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:58:37
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:58:53
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-30 11:00:13
Uppdaterat 2015-nov-30 11:02:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 11:16:32
Uppdaterat 2016-jan-18 11:29:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name baseras på
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 11:16:34
Uppdaterat 2016-jan-18 11:29:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras i
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 11:04:59
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:39:19
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdkontakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 15:41:27
Uppdaterat 2014-nov-10 15:48:26
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017