NI 2019:1

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Närstående länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Annan person
 Närstående

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Socialstyrelsens termbank Text Närstående i Socialstyrelsens termbank
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI 2019:1