Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Närstående länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:13:03
Uppdaterat 2017-maj-29 15:25:22
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Annan person : Klass
 Närstående : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Annan person med attributet typ
TERM Multi-line Text person som den enskilde anser sig ha en nära relation till

Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Närstående : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 11:13:03
Uppdaterat 2015-maj-16 15:54:56
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017