Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Dokument (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för utfärdandet av ett dödsintyg eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat hälsotillstånd.

Author
Create Date Time 2015-okt-26 09:53:58
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Ansökan : Klass
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är ett : Association
 Anmälan : Klass
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 är ett : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Intyg : Klass
 är en : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 baseras på : Association
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Dokument
REL Text Dokument (inom vård och omsorg)

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Ansökan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-26 10:01:46
Uppdaterat 2015-nov-19 15:55:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Anmälan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-26 10:01:55
Uppdaterat 2015-nov-19 15:55:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Intyg : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-26 09:54:31
Uppdaterat 2015-nov-19 15:55:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 11:16:32
Uppdaterat 2016-jan-18 11:29:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name baseras på
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 11:16:34
Uppdaterat 2016-jan-18 11:29:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017