Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Organisation (inom vård och omsorg) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom vård och omsorg.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 10:35:59
Uppdaterat 2015-okt-19 10:35:01
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 är en : Association
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
 Organisation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Organisation

Relationships Detail
Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-12 14:33:28
Uppdaterat 2015-mar-12 14:40:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name ansvarar för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:54:39
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-21 17:04:30
Uppdaterat 2015-maj-21 17:10:35
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017