Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Roll länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen roll håller information om i vilken funktion eller uppdrag ett deltagande sker. En roll innehåller de egenskaper som man förvärvar när man inträder i rollen.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:49:42
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 utförs av innehavare av : Association
 Deltagande : Klass
 Roll : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Patient : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Roll
CONCEPT Text Saknas

Relationships Detail
Namn Värde
Name utförs av innehavare av
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Roll : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jul-14 16:12:25
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:24:29
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:25:04
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-feb-02 10:15:35
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017