NI 2019:1

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Roll länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen roll håller information om i vilken funktion eller uppdrag ett deltagande sker. En roll innehåller de egenskaper som man förvärvar när man inträder i rollen.

Relationer
Namn Början Slut
 utförs av innehavare av : Association
 Deltagande
 Roll
  : Generalization
 Roll
 Patient
  : Generalization
 Roll
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
  : Generalization
 Roll
 Annan person
  : Generalization
 Roll
 Roll för plats

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Roll
Koncept Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1