Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Uppgift i patientjournal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen uppgift i patientjournal håller information om uppgifter som dokumenteras i patientjournalen. Exempel är uppgift om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd. Endast uppgifter som är relevanta för en god och säker vård av patienten bör dokumenteras i en patientjournal.

Author
Create Date Time 2014-apr-15 13:57:31
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för uppgiften.

dokumentationstidpunkt private TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Patient : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 avser : Association
 Samband : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 har : Association
 Deltagande : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 innehåller : Association
 Dokument : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 har dokumenterad : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Deltagande : Klass
 har : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Samband : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Patient : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Aktivitet : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Observation : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdkontakt : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individuell plan : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Beslut : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Dokument : Klass
  : Usage
 Tillämpad modell : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Uppgift i patientjournal eller personakt
CONCEPT Multi-line Text Uppgift i patientjournal

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för uppgiften.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 13:34:08
Uppdaterat 2015-maj-22 16:35:39
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name dokumentationstidpunkt
Beskrivning

Angivelse av den tidpunkt vid vilken uppgiften lagrats.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:02:49
Uppdaterat 2014-dec-08 17:43:06
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-15 13:57:31
Uppdaterat 2014-okt-23 13:57:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-16 16:35:34
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:17:22
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-29 09:17:26
Uppdaterat 2015-dec-17 11:40:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:55:56
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har dokumenterad
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-16 16:27:35
Uppdaterat 2014-sep-08 14:24:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-16 16:35:23
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:08:14
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-24 13:55:06
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:50:43
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:56:18
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:10:55
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:14:39
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:29
Uppdaterat 2015-aug-06 17:11:45
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-sep-07 14:14:12
Uppdaterat 2015-sep-07 17:23:16
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-okt-15 09:18:50
Uppdaterat 2015-dec-17 11:40:58
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2016-jan-25 13:07:52
Uppdaterat 2016-jan-25 14:37:38
Visibility Unspecified
Stereotypes skapar förutsättningar för att återanvända

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017