Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsinitiering länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Initiering av den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:00:13
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 avser : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Vård- och omsorgsinitiering

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:00:13
Uppdaterat 2014-jun-16 17:06:39
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-21 11:23:06
Uppdaterat 2014-dec-09 22:12:16
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:33:21
Uppdaterat 2014-nov-10 15:06:44
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-apr-06 15:31:49
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017