NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resurs (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Resursegenskap
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Läkemedelsprodukt
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Aktiv substans
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 kan kvantifieras som : Association
 Mängd
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
  : Association
 Ordination
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 är en : Association
 Läkemedel
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 används i : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)
 har : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård)
 Styrka

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Resurs, vid behov med tillhörande resursegenskap
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Resurs (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
 Begreppsmodell Läkemedel Diagram
NI 2019:1