Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resurs (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin och implantat.

Author
Create Date Time 2015-apr-24 15:53:12
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 används i : Association
 Resurs (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Resurs, vid behov med tillhörande resursegenskap
REL Text Resurs (inom vård och omsorg)

Relationships Detail
Namn Värde
Name används i
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 15:47:22
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017