NI 2019:1

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Mänsklig individ.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Person
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgspersonal
 Person
 antar rollen : Association
 Person
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Person

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI 2019:1