Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Mänsklig individ.

Author toda
Create Date Time 2014-aug-15 12:59:50
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Person : Klass
 antar rollen : Association
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 Person : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CLASS Text Person

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 00:21:24
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-19 00:21:49
Uppdaterat 2015-maj-20 10:54:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-25 09:07:20
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017