Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Uppgift i personakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Uppgift som dokumenteras i personakten. Exempel är uppgift om olika bedömningar, uppfattningar av behov, mål och beslut.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:24:01
Uppdaterat 2016-jan-20 21:18:42
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract true
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras som : Association
 Aktualisering : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 baseras på : Association
 Dokument (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 är en : Association
 Dokument (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Personakt : Klass
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Uppgift i patientjournal eller personakt
CLASS Text Uppgift i personakt

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:29:11
Uppdaterat 2014-okt-30 09:55:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:34:33
Uppdaterat 2014-okt-31 15:46:11
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-28 13:08:35
Uppdaterat 2014-dec-05 11:17:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:18:55
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:21:19
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-26 15:11:05
Uppdaterat 2015-nov-26 15:12:27
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name baseras på
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 13:01:42
Uppdaterat 2016-jan-20 21:18:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-18 13:01:44
Uppdaterat 2016-jan-20 21:18:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras i
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:33:25
Uppdaterat 2015-maj-19 15:48:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-10 14:40:00
Uppdaterat 2014-nov-10 14:44:16
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017