Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Potentiellt hälsotillstånd som en patient eller hälso- och sjukvårdspersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att patienten ska bli fri från sjukdom eller bli symtomlindrad.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 17:22:28
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass
 syftar till att uppnå : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Måltillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:43:25
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 15:36:11
Uppdaterat 2015-nov-25 16:44:31
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017