Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Diagnos länk

Egenskaper
Namn Värde
Author toda
Create Date Time 2014-nov-09 00:13:27
Uppdaterat 2017-maj-29 13:26:25
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan bestämmas och benämnas som : Association
 Observerat hälsotillstånd : Klass
 Diagnos : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
REL Text Saknas
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet typ satt till ”huvuddiagnos” eller "bidiagnos" och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan bestämmas
och benämnas som
From
Namn Värde
Role
Element
 Observerat hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Diagnos : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-23 13:29:46
Uppdaterat 2017-feb-24 09:51:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017