Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdbegäran för egen räkning länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Vårdbegäran (begäran av erhållande av hälso- och sjukvård) som initierar den individanpassade vårdprocessen genom att patienten eller någon som företräder patienten uttrycker en kontaktorsak. En remiss är också en vårdbegäran och utgör en beställning av tjänst eller övertagande av vårdansvar för en patient, men den inleder inte den individanpassade vårdprocessen.

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:24:19
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 initierar : Association
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 uttrycks i : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Kontaktorsak : Klass
 är en : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Vårdbegäran : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Patient : Klass
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Hälsotillstånd : Klass
  : Generalization
 Vårdbegäran : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Vårdbegäran för egen räkning

Relationships Detail
Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-21 11:24:06
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-16 15:19:15
Uppdaterat 2014-okt-02 10:38:03
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name uttrycks i
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Kontaktorsak : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-27 10:22:48
Uppdaterat 2015-sep-23 17:02:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 11:06:29
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-30 11:00:13
Uppdaterat 2015-nov-30 11:02:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-25 14:32:04
Uppdaterat 2017-feb-16 15:21:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-maj-29 17:13:56
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jun-13 14:35:23
Uppdaterat 2014-nov-07 11:13:46
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017