Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Planerad aktivitet länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske. Exempel är en såromläggning eller en operation som man avser att genomföra.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:20
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 innehåller : Association
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Planerad aktivitet : Klass
 är en : Association
 Planerad aktivitet : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
CLASS Text Aktivitet med attributet status

Relationships Detail
Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Planerad aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:56:53
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Planerad aktivitet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-08 21:43:36
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017