Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Patient länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Medicinska födelseregistret, men inte patientregistret, räknar nyfödda friska barn som patienter i den nationella statistiken.

Author
Create Date Time 2014-jun-13 16:09:05
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Vårdbegäran : Klass
 Patient : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Patient : Klass
 avser : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Patient : Klass
 avser : Association
 Patient : Klass
 Patientjournal : Klass
 avser : Association
 Patient : Klass
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård

Anmärkning: I den nationella statistiken räknas inte ledsagare och nyfött friskt barn som patient.
REL Text Vård- och omsorgstagare
CLASS Text Patient

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-13 16:09:05
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:57:16
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-25 14:32:04
Uppdaterat 2017-feb-16 15:21:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:46:12
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2017-feb-07 17:00:48
Uppdaterat 2017-feb-20 15:06:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017