Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuell plan (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Plan inom socialtjänst som beskriver planerade aktiviteterför en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.

Author
Create Date Time 2015-aug-27 15:36:11
Uppdaterat 2017-maj-29 15:56:12
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 syftar till att uppnå : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Samordnad individuell plan : Klass
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Behandlingsplan enligt LVU : Klass
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Individuell plan enligt LSS : Klass
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga : Klass
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Vårdplan inför placering : Klass
 dokumenteras som : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Uppgift i personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsplan
CLASS Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:22:38
Uppdaterat 2015-nov-25 17:37:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samordnad individuell plan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:24:16
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Behandlingsplan enligt LVU : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:25:09
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan enligt LSS : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:26:04
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:27:06
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdplan inför placering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-01 09:27:00
Uppdaterat 2015-sep-23 17:02:35
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:21:19
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017