Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Måltillstånd (inom socialtjänst) länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Tillstånd som inte har observerats men som brukaren eller socialtjänstpersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att brukaren ska kunna klä på sig själv eller vara fri från missbruk.

Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:24:16
Uppdaterat 2017-apr-06 16:37:59
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 uttrycker vad som behövs för att uppnå : Association
 Behov : Klass
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 syftar till att uppnå : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Måltillstånd (inom vård och omsorg)
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”mål” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name uttrycker vad som
behövs för att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Behov : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-jun-18 10:25:29
Uppdaterat 2014-nov-07 11:44:17
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:22:38
Uppdaterat 2015-nov-25 17:37:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillstånd (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:40:51
Uppdaterat 2015-maj-25 09:19:43
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017