Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Information på annat sätt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktualisering genom information på annat sätt än genom en anmälan, ansökan eller begäran, om en omständighet som kan föranleda en åtgärd från nämnden.

Author
Create Date Time 2014-jun-16 16:52:46
Uppdaterat 2015-okt-19 10:35:01
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Information på annat sätt : Klass
 Aktualisering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CLASS Text Aktualisering med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Information på annat sätt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:37:15
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017