NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som har någon form av intygad kompetens att kunna utföra hälso- och sjukvård, exempelvis examens- eller utbildningsbevis, legitimation eller specialistbevis. Detta gäller oavsett om personen har ett uppdrag inom ramen för en organisation eller inte.

Det finns många typer av personer med kompetens att utföra hälso- och sjukvård, till exempel sjukgymnaster, psykologer och undersköterskor, men det är endast läkare och sjuksköterskor som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

En läkare är en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare.

En person som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare är en person som har läkarexamen eller motsvarande medicinsk utbildning, men som saknar läkarlegitimation. Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation eller som på vissa villkor, t.ex. genom ett särskilt förordnande, tillåts utöva yrke som sjuksköterska.

Om en person med legitimation inom hälso- och sjukvård hjälper till vid en olyckplats eller om en pensionerad läkare skriver ut läkemedel har dessa en skyldighet att dokumentera vidtagna åtgärder trots att de just då inte agerar inom ramen för en organisation.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
 antar rollen : Association
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård
 Person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Motsvaras i informationsmodellen Text Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM Diagram
NI 2019:1