Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som har någon form av intygad kompetens att kunna utföra hälso- och sjukvård, exempelvis examens- eller utbildningsbevis, legitimation eller specialistbevis. Detta gäller oavsett om personen har ett uppdrag inom ramen för en organisation eller inte.

Det finns många typer av personer med kompetens att utföra hälso- och sjukvård, till exempel sjukgymnaster, psykologer och undersköterskor, men det är endast läkare och sjuksköterskor som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

En läkare är en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare.

En person som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare är en person som har läkarexamen eller motsvarande medicinsk utbildning, men som saknar läkarlegitimation. Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation eller som på vissa villkor, t.ex. genom ett särskilt förordnande, tillåts utöva yrke som sjuksköterska.

Om en person med legitimation inom hälso- och sjukvård hjälper till vid en olyckplats eller om en pensionerad läkare skriver ut läkemedel har dessa en skyldighet att dokumentera vidtagna åtgärder trots att de just då inte agerar inom ramen för en organisation.

Author
Create Date Time 2015-jan-26 11:07:28
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 antar rollen : Association
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 Person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CLASS Text Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-16 13:49:19
Uppdaterat 2017-feb-13 16:14:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-maj-18 16:58:57
Uppdaterat 2017-feb-13 16:14:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
 Grunduppgifter/Hälsoundersökning BM : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017