Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen person håller information om den mänskliga individen oavsett vilka roller den personen antar. De attribut som klassen innehåller beskriver egenskaper som personen har oavsett om personen har antagit rollen som vård- och omsorgstagare eller en annan roll. Attributen i klassen person motiveras framförallt av krav på att hålla uppgifter om vård- och omsorgstagare men kan även användas av andra roller.

Author
Create Date Time 2014-feb-27 14:41:54
Uppdaterat 2016-jan-26 11:18:33
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
person-id private II

Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett vilken roll personen antar (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).

förnamn private ST

Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

efternamn private ST

Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

mellannamn private ST

Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerad partners efternamn.

tilltalsnamnsmarkering private INT

Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet och så vidare) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.

kön private CV

Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.

födelsedatum private TS_DATE_FULL

Angivelse av vilket datum personen är född.

sekretessmarkering private BL_NONNULL

Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats för en person, exempelvis bostadsadress eller tillfällig adress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Person

Attributes Details
Namn Värde
Name person-id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning som personen har oavsett vilken roll personen antar (vanligtvis personnummer eller samordningsnummer).

Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:44:32
Uppdaterat 2015-jun-05 16:01:29
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name förnamn
Beskrivning

Angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.

Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:44:37
Uppdaterat 2014-nov-07 14:10:58
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name efternamn
Beskrivning

Angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:44:39
Uppdaterat 2014-nov-05 12:38:50
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name mellannamn
Beskrivning

Angivelse av mellannamn, som är ett namn som kan bäras för att visa gemenskap med en förälder eller en make som bär detta namn som efternamn. Man kan också bära ett eget tidigare efternamn som mellannamn om man bytt till makes eller registrerad partners efternamn.

Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:44:42
Uppdaterat 2014-nov-07 03:17:31
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tilltalsnamnsmarkering
Beskrivning

Angivelse av tilltalsnamnsmarkering, som används för att markera vilket av de angivna förnamnen som är personens tilltalsnamn. Giltiga värden är 10-99 där den första siffran anger vilket av de angivna förnamnen som är tilltalsnamnet (1 motsvarar första namnet och så vidare) och den andra siffran anger det eventuella andra tilltalsnamnet om dubbelnamn är aktuellt. Om inte är den andra siffran 0.

Author
Create Date Time 2014-maj-07 11:36:02
Uppdaterat 2015-maj-22 13:48:24
Type INT
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name kön
Beskrivning

Angivelse av vilket kön personen har enligt folkbokföringen.

Author
Create Date Time 2014-maj-23 15:26:38
Uppdaterat 2014-nov-05 13:28:52
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name födelsedatum
Beskrivning

Angivelse av vilket datum personen är född.

Author
Create Date Time 2014-maj-23 15:26:40
Uppdaterat 2015-jun-17 15:32:21
Type TS_DATE_FULL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name sekretessmarkering
Beskrivning

Angivelse av sekretessmarkering enligt Skatteverket.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 17:02:04
Uppdaterat 2015-jun-15 16:50:17
Type BL_NONNULL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats för en person, exempelvis bostadsadress eller tillfällig adress.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:40:02
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer eller e-postadress.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:39:55
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role 1
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:08:46
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:08:55
Uppdaterat 2015-maj-07 13:40:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-09 14:50:55
Uppdaterat 2015-maj-07 13:40:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017